اوراق چند نسخه ای

گروه : فاکتور

این اوراق معمولا از گرماژ 60 الی 80 میباشند که بیشترین مصرف آنها در گرماژ 80 است همچنین میتوان نسخه های بعدی که در زیر قرار میگیرند را روی کاغذ کاربن لس چاپ کرد تا دیگر نیازی به کاربن نداشته باشد
سایر نمونه کارها
  • چاپ ست اداری
  • چاپ برچسب
  • خدمات ما
  • چاپ کتاب دیجیتال
  • چاپ فاکتور