نمونه کارهای گروه فاکتور

  • اوراق چند نسخه ای

    • گروه : فاکتور
    • 684 بازدید

    این اوراق معمولا از گرماژ 60 الی 80 میباشند که بیشترین مصرف آنها در گرماژ 80 است همچنین میتوان نسخه های بعدی که در زیر قرار میگیرند را روی کاغذ کاربن لس چاپ کرد تا دیگر نیازی به کاربن نداشته باشد