چاپ کتاب به صورت دیجیتال

گروه : چاپ کتاب بصورت دیجیتال

امروزه به دلیل نیاز بازار در تیراژ های کم چاپ کتاب نیز از این مقوله جدا نیست به علت وقت گیر بودن چاپ افست و حداقل تیراژ آن که 1000 جلد می باشد. این نیاز به وجود آمد که چاپ کتاب نیز به سمت چاپ دیجیتال در تیراژ کم با سرعت بالا سوق داده شود.
چنانچه چاپ کمتر از 4۰۰ جلد باشد این روش مناسب و کیفیت آن نیز برای کتاب قابل قبول است. توجّه داشته باشید این روش برای چاپ با تیراژ بالاتر مقرون به صرفه نیست.
سایر نمونه کارها
  • چاپ ست اداری
  • چاپ برچسب
  • خدمات ما
  • چاپ کتاب دیجیتال
  • چاپ فاکتور